Historik

Tegelbyn byggdes 1998-99 av arkitekt Gilbert Magnusson. Som utgångspunkt fanns en vilja att skapa ett boende med hög kvalitet vad gäller storlek, material, utrustning och socialt tänkande.

Med slamfärgens mjuka framtoning och förskjutning i kulör och styrka, bildar alla 14 huskroppar och de tre gårdarna tillsammans en hemkänsla och trygghet.

Tegelbyn var 2002 en av nominerade till Rödfärgspriset – en tävling för arkitekter som arbetar med slamfärg och trä.